Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

violaaa
00:32
 Jesteś dzielną kobietą, ale równocześnie jesteś także na pół dzieckiem.
— Leopold Sacher-Masoch
violaaa
00:28

March 24 2017

21:51
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viatwice twice
violaaa
21:44
9334 8ecf 500
<3
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viamyzone myzone

May 27 2015

violaaa
20:35
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viainspirations inspirations
violaaa
19:33
6587 ddd2
Reposted fromdunkelbunt dunkelbunt viamyzone myzone
violaaa
19:33
1634 dc5e
Reposted fromroyals royals viamyzone myzone
violaaa
19:32
6471 1adb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone
19:32
2165 1b1c
violaaa
19:31
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
violaaa
19:29
9843 5dc0
Reposted fromspontaniczna spontaniczna
violaaa
19:26
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
violaaa
19:23
Play fullscreen
I wish I could fly
Out in the blue 
Over this town 
Following you

April 08 2015

21:29
21:14
8733 cc2e 500
Reposted frommanicpixie manicpixie viahyperreaaal hyperreaaal

April 04 2015

violaaa
20:59
8307 70f2
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viasavor savor
violaaa
20:51
9953 58d8
Reposted frompifpafpuf pifpafpuf viasavor savor

March 26 2015

violaaa
22:12
4353 13d8 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viamoreorless moreorless
violaaa
22:07
6223 ec7d 500
Reposted fromrypka rypka viamoreorless moreorless
violaaa
21:34
6321 0f15 500
Reposted fromzajebela zajebela viamoreorless moreorless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl