Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2015

violaaa
21:10
7553 f9a9 500

January 22 2015

violaaa
21:24
chcę iść spać i obudzić się latem
— 21:00
Reposted fromwarkocz warkocz viamoreorless moreorless
violaaa
21:23
Każda miewa w życiu momenty, kiedy musi się zastanowić, kim jest i czego chce.
— Julia Roberts
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viamoreorless moreorless
21:22
9619 07b5 500
Reposted fromizayan izayan viamefir mefir
violaaa
21:19
6309 038f
Reposted fromscorpix scorpix viaindependentt independentt
violaaa
21:17
7961 d7d3
Reposted fromchopinfeldziarz chopinfeldziarz viamefir mefir
violaaa
21:13
9035 c38f
Reposted frommisza misza viamefir mefir
violaaa
21:10
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viadouxsouvenirs douxsouvenirs

January 20 2015

14:42
2172 0063
Reposted fromSkulletonHand SkulletonHand
violaaa
14:40
Mamy po 20 lat, skąd możemy wiedzieć co chcemy robić. To absurd. Jak ja nie wiem co będę jeść jutro na śniadanie.
— takie prawdziwe
Reposted fromzyta zyta viamoreorless moreorless
violaaa
14:40
Wyciszysz się do tego stopnia, że twojemu sercu przestanie zależeć na biciu, a płucom na oddychaniu.
— Beth Revis - W otchłani
violaaa
14:40
5523 361b 500
J.Żulczyk "ślepnąc od świateł" !!
violaaa
14:39
0172 1cef
Reposted fromodium odium viaruinyourday ruinyourday
violaaa
14:33
Ból musi wyboleć. Łzy muszą wypłynąć co do ostatniej.
— Małgorzata Kalicińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
violaaa
14:32
To od nastroju zależy czy pustka za oknem jest samotnością, czy pięknem i spokojem.
— Małgorzata Kalicińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
violaaa
14:27
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viasavor savor

January 19 2015

violaaa
18:53
Nie wiem, kurwa, co robić.
Czuję na sobie presję czasu, ale nic nie idzie po mojej myśli.
— Anonimous
Reposted frommankiller mankiller viaiblameyou iblameyou
violaaa
18:48
7155 c659 500
Reposted fromandrewmyles andrewmyles viamefir mefir

January 18 2015

violaaa
19:43
violaaa
19:34
5590 049e
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viasayanne sayanne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl