Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

violaaa
22:40
3656 8473
Reposted fromdelain delain viaaugustus augustus
violaaa
22:40
8116 5028 500
Reposted frompunisher punisher viahesiamela hesiamela
violaaa
22:37
Reposted frombluuu bluuu viablackheartgirl blackheartgirl
violaaa
22:36

Stanley Kubrick

Reposted fromnikotyna nikotyna viablackheartgirl blackheartgirl
violaaa
22:34
3216 15aa 500
Reposted fromoll oll viagrandma grandma
violaaa
22:33
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie

October 19 2017

23:18
23:09
3132 d008
Reposted frombrumous brumous vianiedoopisania niedoopisania
violaaa
23:08
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
violaaa
23:07
4680 a1ab 500
violaaa
23:07
violaaa
23:07
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
violaaa
23:05
22:52
6463 f5b2

I do!

wat

Reposted frommyry myry viaTierraDelFuego TierraDelFuego

August 12 2017

21:36
21:32
violaaa
21:27
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viaabsolutelyfuckingnot absolutelyfuckingnot
violaaa
21:23
2019 4985 500
Blue Is the Warmest Color
Reposted fromEmisja Emisja vianieobecnosc nieobecnosc
20:59
9929 9c8c 500
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viaathlin athlin
violaaa
20:59
1666 8443 500
Peaky Blinders (2013 - )
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl